Özgeçmişim


Eğitim
Sosyoloji2012 - 2018Koç Üniversitesi

%100 burs, ortalama: 96

Psikoloji2012 - 2018Koç Üniversitesi

%100 burs, ortalama: 96

Akademik Deneyim
Araştırma Asistanı – Prof. Ahmet İçduygu2017 - ...Koç Üniversitesi

TÜBİTAK araştırma projesi Türkiye’de Kitlesel Sığınma Hareketleri Üzerine Devlet Politikaları: Bulgaristan (1989), Kuzey Irak (1991) ve Suriye (2011-2015) Örnekleri için veri toplama, kodlama kılavuzunun hazırlanması ve kodlanmasına katkıda bulunmuştur.

Araştırma Asistanı – Dr. Ayşen Üstübici2017 - ...Koç Üniversitesi

Local-Integ: Mülteciler ve Yerel Entegrasyon ve Hareket Halindeki Refah: Hareketlilik Çağında Avrupa Refah Sistemleri araştırma projelerinde görüşmeler gerçekleştirerek ve kodlama yaparak saha çalışmasına katkıda bulunuldu.

Araştırma Asistanı – Dr. Erdem Yörük2017Koç Üniversitesi

ERC araştırma projesi Refah Devletinin Yeni Siyaseti: Yükselen Ekonomilerde Yeni Bir Refah Devleti Rejimine Doğru için istatistiksel veri ve sosyal politika bilgilerini toplayarak refah veri tabanının geliştirilmesine katkıda bulunuldu.

Araştırma Asistanı – Prof. Fatoş Gökşen2015Koç Üniversitesi

FP7 araştırma projesi Avrupa'da Genç Emeğinin Stratejik Dönüşümleri için araştırma sonuçlarını analiz ederek politika notu yazıldı ve haftalık sosyal politika haber bültenlerini hazırlandı.

Öğretim Asistanı – Neslihan Meltem Baltacıoğlu2012Koç Üniversitesi

Türkçe Dil Programı'nda öğrenim gören öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine destek sağlandı.

İş Deneyimi
Yaz Programı MentoruTemmuz 2017 - Ağustos 2017Koç Üniversitesi

Yaz programlarına katılan çocuklara rehberlik ve psikolojik destek sağlandı.

Öğrenci Konseyi TemsilcisiEkim 2014 - Ekim 2016Koç Üniversitesi

Öğrenciler ve idare arasındaki iletişime aracılık edildi ve üniversite hayatını geliştirmeye yönelik projeler geliştirildi.

Proje Uzmanı AsistanıAğustos 2016 - Eylül 2016Koç Üniversitesi

Fonlanmış araştırma projelerinin idari yönetimine katkıda bulunuldu.

Yaz Programları MentoruTemmuz 2016 - Ağustos 2016Koç Üniversitesi

Yaz programlarına katılan çocuklara rehberlik ve psikolojik destek sağlandı.

Yenigelen MentoruEylül 2014 - Haziran 2015Koç Üniversitesi

Yeni üniversite öğrencilerine akademik ve kişisel destek sağlanarak lisans programlarına ve üniversite hayatlarına adapte olmaları hızlandırıldı.

Yerel KoordinatörAralık 2013 - Mayıs 2014Oy ve Ötesi Derneği

Sandık gözetmenlerinin koordine ederek seçimlerde özgür katılımı ve güvenliği korundu.